פאנל אופירה ממשל צבאי וחיל הים – 40 שנה לפינוי

rxjexhLXO6g