40 שנה לפינוי – פאנל ספורט, חוגים ותרבות

mbNIfUQvBbI