אופירה פינוי – תיעוד לכבוד כנס אופירה שהיה ב2012

צילומים הווארד רוזנשטיין ודני הררי

QO2umAQvwQc