שלושים שנה לפינוי – תיעוד

תיעוד אופירה לציון 30 שנים לפינוי

צילום: הווארד רוזנשטיין,דן הררי ומשפחות שונות. עריכה אירית דגמי

mEyTHDJ_Rqk