חיל הים נפרד מים סוף

פרידת חיל הים מזירת ים סוף 4.4.1982. סקירה היסטורית על מיצרי טיראן, ראיונות עם חיילים, סקירה על תפקיד זירת ים סוף (זי"ס) במלחמת יום הכיפורים, נאום מפקד חיל הים אלוף זאב אלמוג, הפקה-חיל הים/מאיר קופרשמיט.

lEFz6NWt-88